O nas

Platforma DobryRynek.pl to przedsięwzięcie, w które zaangażowani są: Fundacja Fundusz Współpracy, BETTER oraz Akademia Leona Koźmińskiego.
onas-1

Fundacja Fundusz Współpracy

jest organizacją pozarządową istniejąca ponad 25 lat. Została powołana w celu wspierania rozwoju procesów demokratycznych i gospodarczych, w obszarach związanych z edukacją zawodową, społeczeństwem obywatelskim, rozwojem lokalnym i przedsiębiorczością. Dziś FFW nadal uczestniczy w procesie zmian lub też sama daje do nich impuls. Bierze udział w innowacyjnych przedsięwzięciach i wspiera rozwój nowych idei – m.in. przedsiębiorczość „dobrego śladu” .

onas-2

BETTER. Social Design Company

to międzynarodowa grupa specjalizująca się w innowacyjnych rozwiązaniach strategicznych z zakresu efektywnego zarządzania relacjami z interesariuszami oraz budowania zrównoważonych i zaangażowanych społecznie marek, przedsiębiorstw i środowisk. Stosujemy autorskie narzędzia w oparciu o metodykę design thinking (4D) zgodnie z podejściem human/community centered design. Organizacja działa od 19 lat na świecie i od 9 lat w Polsce i CEE a od 2015r. firma prowadzi działalność również pod marką BETTER.

onas-3

Akademia Leona Koźmińskiego

renomowana niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, powstała w 1993r. W ramach struktury ALK funkcjonuje m.in. Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, które jest ośrodkiem badań i studiów na rzecz rozwoju etyki biznesu w Polsce, miejscem spotkania liderów biznesu i świata akademickiego, którym zależy na promowaniu etyki życia gospodarczego jako warunku uprawiania tyleż skutecznego, co społecznie odpowiedzialnego biznesu.