POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Przetwarzanie danych osobowych

Kto jest administratorem danych osobowych oraz innych danych podanych przez Użytkownika platformy?

 1. Administratorem danych osobowych oraz innych danych jest Operator platformy www.dobryrynek.pl, czyli Fundacja Fundusz Współpracy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 4a, 00-444 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000112576, posiadająca NIP 526-000-54-68

Dane kontaktowe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych na platformie:

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz pozostałych danych należy kontaktować się pisząc na adres e-mailinfo@dobryrynek.pl lub listownie na adres ul. Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzane są dane Użytkowników?

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679.
 2. Dane osobowe podane przez użytkowników platformy będą przetwarzane w celu:
  1. świadczenia dostępnych za pośrednictwem platformy usług oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania platformy;
  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  3. a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
 3. Operator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych.

Komu udostępniane są dane osobowe Użytkowników?

 1. W zakresie udostępniania danych osobowych:
  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Odbiorcą danych Użytkowników może być dostawca systemów informatycznych oraz usług IT, który świadczy usługi na rzecz Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Operatora na rzecz Użytkownika.
  3. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane innym podmiotom wyłączenie za zgodą tej osoby.
  4. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Platformę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
  5. Operator nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników do państw trzecich.
  6. Dane osobowe Użytkownika nie będą widoczne dla innych osób korzystających z Internetu.

Czy Operator platformy dokonuje profilowania?

 1. Dane osobowe Użytkowników platformy nie będą podlegały profilowaniu.

Jakie są prawa Użytkowników w związku z ich danymi osobowymi?

 1. Użytkownikowi platformy przysługują następujące prawa w zakresie przetwarzania jego danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych osobowych Użytkownika, w tym uzyskania kopii danych;
  2. prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych podanych na platformie, jeśli są one niezgodne z rzeczywistością;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
  4. prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Operatora;
  6. prawo do otrzymania od Operatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora;
  7. w przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w formie pisemnej (na adres ul. Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa) lub elektronicznej (wiadomość email na adres info@dobryrynek.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do bycia Użytkownikiem platformy (założenia konta Dostawcy/Klienta na platformie).
 3. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Operatora danych osobowych Użytkownika narusza przepisy Rozporządzenia, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo Operator będzie przechowywał dane osobowe Użytkowników?

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia dostępnych za pośrednictwem platformy usług oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania platformy –przez czas świadczenia na rzecz Użytkownika usług dostępnych za pośrednictwem platformy;
  2. w przypadku, o którym mowa w pkt. 4b) – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  3. w przypadku, o którym mowa w pkt. 4 c) – do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym zakresie.

W jaki sposób Operator zabezpiecza dane osobowe?

 1. Administrator danych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679, i w ten sposób chronić dane osobowe Użytkowników.

Gdzie jest dostępny regulamin i polityka prywatności platformy www.dobryrynek.pl?

 1. Polityka prywatności oraz regulamin platformy dostępne są pod adresami:
 2. https://dobryrynek.pl/app/policy
 3. https://dobryrynek.pl/app/regulamin
 4. Linki te są zawsze widoczne w stopce strony www.dobryrynek.pl.

II. INFORMACJE W FORMULARZACH inne niż dane osobowe.

 1. Platforma zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Platforma może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzach mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Platformy w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu ustalenia intensywności i rodzaju wpływu na otoczenie jaki pozostawia uczestnik Platformy będący dostawcą.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), lub też innych podmiotów, z którymi Operator Platformy w tym zakresie współpracuje.

III. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.

Platforma korzysta z plików cookies.
 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Platformy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Platformy.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Platformy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Platformy (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Platformy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Platformy reklamodawców oraz partnerów.
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Platformy. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV. LOGI SERWERA.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Platformą oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Platformy nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry