O firmie
Klienci
Nawiąż współpracę
O nas
Budownictwo i wyposażenie wnętrz

ReStore to jeden z programów Fundacji Habitat for Humanity Poland. Sklep działa od marca 2020 roku w Warszawie, na ul. Łojewskiej 12. ReStore to projekt wielowymiarowy, składający się z trzech sfer:

 • ReStore Sklep – salon charytatywny z meblami, artykułami wyposażenia wnętrz, materiałami wykończeniowymi i innymi przedmiotami ładnymi i funkcjonalnymi, sprzedawanymi w bardzo przystępnych cenach, gdzie prowadzona jest sprzedaż podarowanych mebli, materiałów wykończeniowych, elementów dekoracyjnych wnętrz . Sklep w wersji stacjonarnej i internetowej prowadzi również sprzedaż hurtową. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na realizację misji Fundacji Habitat for Humanity Poland, która poprzez prace remontowo-budowlane, mobilizację wolontariuszy oraz działania na rzecz poprawy efektywności polityki mieszkaniowej walczy z ubóstwem mieszkaniowym oraz przeciwdziała bezdomności.
 • ReStore Lab – warsztat stolarski, który ma realizować programy rzemieślnicze oraz kreatywne zajęcia. Ważne dla nas jest równolegle, aktywne włączanie społeczności lokalnej w działania naprawy i renowacji mebli, które byłyby oferowane w wyposażonej już w narzędzia strefie LAB. Szczególnie ważne jest włączenie w te działania seniorów jako wolontariuszy lub prowadzących zajęcia z naprawy czy renowacji sprzętów, stworzenie gruntu wymiany doświadczeń międzypokoleniowych.
 • ReStore Edu – innowacyjne działania edukacji ekologicznej, skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Opracowujemy program edukacyjny, wychodzący poza przestrzeń Restore’a i pozwalający dotrzeć z wiedzą o zrównoważonym rozwoju, świadomej konsumpcji i ekonomii cyrkularnej do szkół, przedszkoli, ale także środowisk zorganizowanych: firm, uczelni wyższych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Domów Kultury. W zamyśle program ten ma kształtować właściwą świadomość ekologiczną.
  Unikatowość ReStore opiera się zatem na trzech filarach działań, które wzajemnie się wzmacniają i zwiększają zasięg tego projektu.

Nasi Klienci to osoby, które chcą wyposażyć swoje mieszkanie lub dom po niskich kosztach, ale to również świadomi eko-sympatycy, którzy w każdym swoim działaniu chronią planetę przed nadprodukcją odpadów, to także trendsetterzy, którzy lubią doposażyć swoje lokum ciekawym i bardzo tanim sprzętem. Są to również beneficjenci Fundacji (inne programy), których mieszkania są doposażane sprzętem pozyskiwanym z darowizn.

Nasze SDGs
- Koniec z ubóstwem
- Dobra jakość edukacji
- Mniej nierówności
- Zrównoważone miasta i społeczności
- Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Partnerstwa na rzecz celów
#PozytywnyWpływ i #Wizja

ReStore ma pozytywne oddziaływanie na sytuację społeczną i ekonomiczną, czyli:

 • Oddziałuje na poziomie indywidualnym – klienci indywidualni mają możliwość nabycia po symbolicznych cenach mebli i materiałów wykończeniowych, dzięki czemu podnoszą standard zamieszkiwania
 • Centrum ReStore promuje otwartość, włączenie i zaangażowanie społeczne na rzecz innych
 • Promocja idei niemarnowania zasobów, ekonomii cyrkularnej, dotarcie z działaniami edukacyjnymi do uczniów i przedszkolaków w Warszawie i okolicach, a poprzez dzieci – do ich rodziców. To sprawdzona ścieżka wpływu na zmianę zachowań dorosłych…
 • Promocja odpowiedzialnego gospodarowania zasobami w firmach, wniesienie ekologicznej edukacji do firm i instytucji, działania zachęcające pracowników do niemarnowania materiałów, ale także wprowadzanie jasnych kryteriów do polityk CSR
  w firmach
 • Oddziałuje na poziomie organizacyjnym – promocja działalności ReStore i misji Fundacji Habitat for Humanity Poland, jako organizacji społecznej wspierającej osoby w potrzebie mieszkaniowej i przyczyniającej się do poprawy ogólnej sytuacji mieszkalnictwa w Polsce (poprzez działalność rzecznictwa, lobbingu, działalność badawczą, wdrażającą innowacyjne rozwiązania takie jak Społeczna Agencje Najmu).

Fundacja nawiązuje strategiczne partnerstwa z instytucjami i NGO takimi jak:

 • Stowarzyszenie Polskich Inwestorów Kapitałowych PSIK – mentoring biznesowy
 • Akademia Sztuk Pięknych, wydz. Wzornictwa przemysłowego – opracowanie produktów promujących recykling i ekonomię cyrkularną
 • Stowarzyszenie Fundacja Chlebem i Solą, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz inne, – za ich pośrednictwem rodziny w potrzebie materialnej otrzymują wartościowe meble/przedmioty za symboliczną złotówkę.

Projekt ReStore poprzez swoją główną działalność operacyjną realizuje cel główny: ograniczenie produkcji odpadów i przekazywanie do dalszego użytku rzeczy i materiałów zdatnych do dalszej „służby”. Od uruchomienia głównej działalności w maju 2020 r. w ciągu roku szacunkowo daliśmy drugie życie ok 360 ton materiałów, które nie stały się odpadami. Wiemy, iż przy odpowiedniej promocji naszego przedsięwzięcia a szczególnie po włączeniu równoległych działań edukacyjnych na szeroką skalę – można będzie zawrócić znacznie więcej przedmiotów z drogi na śmietniki. Przy włączeniu narzędzia online-owego (opisanego w załączonej prezentacji), nad którego prototypem pracowaliśmy przez ostatni rok, zasięg naszej inicjatywy odzyskiwania wartościowych zasobów może stać się ogólnopolski. Kluczowe jest wykorzystanie technologicznych rozwiązań umożliwiających dotarcie do firm, które z braku pomysłu i/lub niewdrożonych polityk ochrony środowiska – wyrzucają zdatne do użytku rzeczy i materiały, zamiast przekazać je na cele społeczne.

Cele pośrednie:

 • Edukacja ekologiczna ‘zero waste’ i podnoszenie świadomości o konieczności ograniczania produkcji odpadów
  W ReStore wydzieliliśmy specjalną przestrzeń na działalność edukacyjną i warsztatową, gdyż wierzymy, że edukacja jest kluczem do zmiany zachowań konsumenckich na bardziej ekologiczne, nastawione na niemarnowanie zasobów, odzyskiwanie nadających się do użycia materiałów, dawanie rzeczom nowego życia lub innych funkcji. Nawiązujemy też strategiczne partnerstwa, aby wzmocnić komunikację o projekcie i dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców naszych działań: od juniorów, poprzez pracowników firm po seniorów.
 • Włączanie osób z niepełnosprawnościami w rynek pracy
  ReStore to działalność gospodarcza Fundacji, w której misji są wartości takie jak włączenie społeczne czy poszanowanie różnorodności. Dlatego od początku działań nawiązaliśmy kontakt z organizacjami włączającymi na rynek pracy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub niepełnosprawne. W ten sposób płatny staż odbyło już w ReStore 4 stażystów, wydatnie pomagając w bieżących zadaniach, ale docelowo planujemy stworzyć miejsca pracy dla takich osób, wspierających prace magazynowe, inwentaryzację czy naprawy mebli.
 • Pomoc osobom zagrożonym biedą mieszkaniową i bezdomnością
  ReStore jest częścią działalności Fundacji Habitat for Humanity Poland, której misją jest budowanie i remontowanie miejsc godnych do życia, poprzez pozyskiwanie materiałów budowlanych, pracę wolontariuszy oraz innowacyjne rozwiązania mieszkaniowe. Cały zysk ze sprzedaży podarowanych ReStore przedmiotów Fundacja przeznacza na poprawę warunków mieszkaniowych i tworzenie mieszkań dla osób zagrożonych bezdomnością.
Z kim współpracujemy

Najwięksi Partnerzy:

 • SITA Polska
 • BUDIMEX Polska
 • Polsko-Brytyjska Izba Handlowa
 • IKEA Retail Polska: od klientów IKEA
 • Narodowy Instytut Wolności (PROO)
 • Hilti Polska
 • Fundacja Leroy Merlin
 • Barth
 • Ambasada Kanady
 • Bank BGK
 • Bank BNP Paribas
Firma Habitat for Humanity Poland otrzymała wyróżnienia w ramach poniższych obszarów:
nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej formy wyróżnienia lub podziękowania