Idea

Dobry Rynek łączy ludzi i firmy, którzy świadomie wpływają na otaczającą ich rzeczywistość. Zrzesza przedsiębiorców, dla których filarami działalności są: #Odpowiedzialność i #PozytywnyWpływ.

Otwórzmy oczy na pełen obraz wyjątkowego biznesu. Naszym celem jest pokazanie, że misja przedsiębiorcy nie ogranicza się do dostarczania użytecznych produktów i świadczenia usług. W firmach dobrego śladu duże znaczenie mają

Dobry Rynek łączy ludzi, którzy chcą zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zarówno firmy, jak i klienci to różne wartości i historie, które determinują wybory. My chcemy podejmować te dobre – wspierać i tworzyć ważne inicjatywy, zwracać uwagę na środowisko, różne grupy społeczne i troszczyć się o wspólne dobro.

Platforma Dobry Rynek jest dużą sceną, na którą mogą wyjść przedsiębiorcy ze swoim startupem dobrego śladu. Rejestracja działalności to duży krok w kierunku zrównoważonego rozwoju biznesu i realizacji innowacyjnych pomysłów. Możesz otrzymać należyte wsparcie. Zależy nam na łączeniu stron, które zmierzają w swoim działaniu w tę samą stronę. Dobry Rynek jest miejscem, w którym znajdziesz takich ludzi.

 

Manifest

W naszych działaniach kierujemy się wartościami:

  1. Odpowiedzialność.
  2. Pozytywny wpływ na otoczenie.
  3. Rosnąca świadomość klientów i konsumentów.
  4. Poprawa jakości życia.
  5. Ochrona środowiska naturalnego.
  6. Wsparcie szczytnych inicjatyw.
  7. Rzetelność i wiarygodność.