O firmie
Klienci
Certyfikaty
Co nowego
Nawiąż współpracę
O nas
Technologia

W odpowiedzi na wyzwania współczesnej – zglobalizowanej i zdigitalizowanej – gospodarki powstał CoopTech Hub, czyli pierwsze w Polsce centrum technologii spółdzielczych. Naszym celem jest przeprowadzenie cyfrowego restartu spółdzielczości, a także biznesowe i technologiczne wsparcie rozwoju zrównoważonych inicjatyw oraz współpracy międzysektorowej.

Oferujemy produkty technologiczne i usługi oparte o doświadczenie interdyscyplinarnego zespołu, przeznaczone dla: samorządów, instytucji kultury, szkół i NGO, indywidualnych mieszkanek i mieszkańców oraz biznesu.

Nasze działania programowe obejmują:
? Sieciowanie, w ramach którego oferujemy m.in. spotkania klubowe.
? Edukację – w zakres naszych działań edukacyjnych wchodzi m.in. nasz program cyfrowej transformacji samorządu. W ten sposób rozwijamy wiedzę i kompetencje liderów i liderek zmian.
? Tworzenie: projektujemy rozwiązania technologiczne dopasowane do potrzeb partnerów.
? Badania: prowadzimy prace nad modelami i praktykami biznesowymi, np. Kodeks Dobrych Praktyk Branży Cyfrowej, Kodeks Dobrych Praktyk Zero Waste.

Nasze SDGs
- Czysta i dostępna energia
- Wzrost gospodarczy i godna praca
- Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
- Mniej nierówności
- Zrównoważone miasta i społeczności
- Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Działania w dziedzinie klimatu
- Partnerstwa na rzecz celów
#PozytywnyWpływ i #Wizja

Nasze motto to „Tworzymy wartość społeczną”. Poprzez naszą działalność przeciwstawiamy się aktualnym trendom panującym w gospodarce: nierównościom na rynku, jego monopolizacji i niezrównoważonemu rozwojowi. Działania kierujemy zarówno globalnie – poprzez budowanie ekosystemu współpracy pomiędzy sektorami gospodarki – jak i lokalnie, za pomocą promowania i wdrażania dobrych praktyk, a także integrowania samorządów, lokalnego biznesu, instytucji kultury oraz mieszkanek i mieszkańców.

Wartości, którymi się kierujemy w naszej działalności:

 • Zrównoważony rozwój
  Świat to globalna wioska, w której wszyscy jesteśmy od siebie zależni. W trosce o długoterminowy dobrobyt myślimy jak tworzyć i redystrybuować wartość dla wszystkich, a przyrodę i partnerów traktować z szacunkiem.
 • Restart spółdzielczości
  Dzięki zasadom ruchu spółdzielczego stawiamy na innowacje nie tylko technologiczne, ale i społeczne. Uwzględniamy demokrację ekonomiczną już w fazie projektowania nowych rozwiązań.
 • Cyfrowa ekologia
  Żyjemy na planecie o ograniczonych zasobach. Nowe technologie zużywają energię i surowce w ogromnym tempie. Aby odpowiedzialnie z nich korzystać, wybieramy rozwiązania cyfrowe które zmniejszają nasz ślad środowiskowy.
 • Suwerenność cyfrowa
  Cyfrowe dane nie są towarem ani prywatną własnością korporacji. To dobro wspólne, którego twórcami jesteśmy my sami. Wzmacniamy prawa do naszych danych i do ich wykorzystania w dobrym celu. Projektujemy technologie służące ludziom, a nie odwrotnie.
 • Kultura zaufania
  Społeczeństwo to nie tylko suma jednostek, ale ich wspólne relacje. Stawiamy na kulturę zaufania, która wzmacnia współpracę na rzecz wspólnego dobra. Zaufanie to jeden z nielicznych zasobów, który wzrasta, im częściej się go używa.
 • Wspólna Wartość Społeczna (SSV)
  Wyzwania współczesności nie zostały rozwiązane przez CSR (Corporate Social Responsibility) ani CSV (Creating Social Value). Dlatego kierujemy się filozofią SSV (Shared Social Value), która kieruje się dobrostanem wszystkich stron zaangażowanych w proces.
Z kim współpracujemy

Fairbnb.coop

Firma CoopTech Hub otrzymała wyróżnienia w ramach poniższych obszarów:
sposób produkcji i stosowane technologie
zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności i pomoc potrzebującym
ochrona środowiska
18.06.2021
CoopTech Hub wyróżniona w raporcie Startupy Pozytywnego Wpływu
CoopTech Hub wyróżniona w raporcie Startupy Pozytywnego Wpływu
Miło nam poinformować, że zostaliśmy wyróżnieni w raporcie Kozminski Business Hub „Startupy pozytywnego wpływu. Radykalna innowacja społeczna"!