Idea i manifest

Dobry Rynek to połączenie ludzi i firm świadomie wpływających na rzeczywistość i odpowiedzialnie budujących przyszłość.

Poznaj nasze #Wartości

Otwórzmy oczy na pełen obraz wyjątkowego biznesu, gdzie #Odpowiedzialność i #PozytywnyWpływ to filary, na których opiera się przedsiębiorczość, jakiej wszyscy dziś potrzebujemy.

Naszym celem jest pokazanie, że dostarczanie użytecznych produktów i świadczenie usług, jest możliwe, gdy tworzymy je z myślą o konsekwencjach dla otoczenia. Łączymy ludzi, którzy chcą zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zarówno firmy, jak i klienci to różne wartości i historie, które determinują wybory. My chcemy podejmować te dobre – wspierać i tworzyć ważne inicjatywy, zwracać uwagę na środowisko, różne grupy społeczne i troszczyć się o wspólne dobro.

Nasze wartości